Bring about là gì? Những giới từ đi với động từ bring

Bring about là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ này và cách sử dụng nó trong các câu hỏi, một số ví dụ để hiểu rõ hơn về nó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của động từ Bring đi chung với các giới từ khác nhau và cách sử dụng nó trong các câu hỏi. Chúng ta cũng sẽ xem xét một số ví dụ để giúp hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từ “bring about” và những cụm từ khác.

Nội Dung Bài Viết

Bring about là gì trong tiếng Anh

Bring about là gì trong tiếng Anh? Bring about là dạng hiện tại của brought about là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là “gây ra”, “khởi xướng” hoặc “dẫn đến”. Ví dụ: “His efforts brought about significant change in the community.” (Nỗ lực của anh ta gây ra nhiều thay đổi quan trọng trong cộng đồng).

Có thể sử dụng cụm từ “bring about” để diễn tả một hành động hoặc quá trình mà kết quả của nó gây ra một sự thay đổi hoặc kết quả nào đó. Ví dụ: “Their protests brought about the government’s decision to repeal the law.” (Cuộc biểu tình của họ gây ra quyết định của chính phủ để hủy bỏ luật).

Bring about là gì

Bring about là gì

Một số câu ví dụ về bring about được sử dụng trong giao tiếp

Một số câu ví dụ về bring about được sử dụng trong giao tiếp sẽ được liệt kê dưới đây:

Địng nghĩa Bring up là gì

Địng nghĩa Bring up là gì? “Bring up” có thể có nhiều nghĩa, tuy nhiên trong tiếng Anh thông dụng nhất là:

Định nghĩa Bring out là gì

Định nghĩa Bring out là gì? “Bring out” có thể có nhiều nghĩa tùy thuộc vào trường hợp. Từ này thường được dùng như sau:

“Bring out” có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như: trình bày món ăn, tạo ra một sản phẩm mới, hoặc tìm ra thông tin. Nó có nghĩa gần giống với “tạo ra” hoặc “hiển thị”.

Định nghĩa Bring down là gì

Định nghĩa Bring down là gì? “Bring down” có nghĩa là làm giảm, hạ xuống, hoặc đổ một cái gì đó. Cụm từ này có thể sử dụng trong nhiều hướng khác nhau, chẳng hạn như “bring down crime rate” (giảm tỷ lệ tội phạm), “bring down a plane” (hạ một máy bay), hoặc “bring down a government” (hoạt động chống lại chính phủ).

Cụm từ “bring down” còn có thể sử dụng để miêu tả việc làm giảm, làm suy yếu hoặc phá hủy một cái gì đó, chẳng hạn như “bring down prices” (giảm giá), “bring down morale” (giảm tinh thần), hoặc “bring down a wall” (phá tường). Tùy vào tình huống, nghĩa của “bring down” có thể là tích cực hoặc tiêu cực.

Định nghĩa Bring off là gì

Định nghĩa Bring off là gì? “Bring off” có nghĩa là hoàn thành một nhiệm vụ hoặc giải quyết một vấn đề một cách thành công. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả việc thực hiện một nhiệm vụ mới hoặc khó khăn một cách hiệu quả. Ví dụ: “She brought off the project on time despite the tight deadline” (Cô ấy hoàn thành dự án trong thời gian dù hạn chế rất chặt).

Định nghĩa Bring forward là gì

Định nghĩa Bring forward là gì? “Bring forward” có nghĩa là di chuyển thời gian hoặc sự kiện tới một thời điểm sớm hơn so với thời điểm ban đầu đã dự định. Từ này thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như: di chuyển một cuộc họp tới một thời điểm sớm hơn, hoặc di chuyển một kế hoạch tới một thời điểm sớm hơn.

Ví dụ: “Due to the bad weather, we have decided to bring forward the meeting to next week.”

Định nghĩa Bring over là gì

Định nghĩa Bring over là gì? “Bring over” có nghĩa là đưa, di chuyển hoặc mang một cái gì đó từ một nơi đến một nơi khác. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả việc chuyển đổi hoặc di chuyển một đối tượng, một người hoặc một sự việc từ một nơi đến một nơi khác. Ví dụ: “Can you bring over the cake from the kitchen?” (Bạn có thể mang bánh từ bếp đến đây được không?).

Bring along là gì trong tiếng Anh

Bring along là gì trong tiếng Anh? Bring along là một cụm động từ có nghĩa là mang ai đó hoặc thứ gì đó cùng với bạn đến một địa điểm hoặc một sự kiện. Nó thường được sử dụng khi ai đó được mời đi đâu đó hoặc làm gì đó và họ được phép mang theo người khác hoặc thứ gì đó khác cùng với họ.

Ví dụ,

  1. Sarah is going to the beach tomorrow and she wants to bring along her dog. She loves spending time with her furry companion and thinks he’ll enjoy running around on the sand: Sarah sẽ đi biển vào ngày mai và cô ấy muốn mang theo con chó của cô ấy. Cô ấy thích dành thời gian với người bạn đồng hành lông lá của mình và nghĩ rằng anh ấy sẽ thích chạy quanh bãi cát.
  2. Tom was invited to a business dinner and asked if he could bring along his assistant. He wants to introduce his assistant to his colleagues and thinks it will be a good opportunity for her to network and learn more about the industry: Tom được mời đến dự một bữa tối công việc và hỏi liệu anh ta có thể mang theo trợ lý của mình không. Anh ấy muốn giới thiệu trợ lý của mình với đồng nghiệp và nghĩ rằng đó sẽ là cơ hội tốt để cô ấy kết nối và tìm hiểu thêm về ngành.

Bring about đồng nghĩa với những từ gì

Bring about đồng nghĩa với những từ gì để chúng ta biết cách dùng từ thay thế để không lặp từ trong các bài viết.

Một số từ đồng nghĩa với “bring about” bao gồm:

Cấu trúc của cụm từ bring about chi tiết

Cấu trúc của cụm từ bring about chi tiết là “bring + about”. Nó là một phrasal verb với ý nghĩa là gây ra hoặc kết quả trong một sự kiện hoặc trạng thái.

Ví dụ: “The new policy will bring about significant changes in the company.”

Chú ý: “Bring about” không phải là một từ đồng nghĩa hoàn toàn với “cause” hoặc “create”. Nó thường được sử dụng trong một số tình huống cụ thể, như khi muốn nhấn mạnh sự tác động của một hành động hoặc sự kiện trên một trạng thái hoặc tình huống.

Những từ trái nghĩa với bring about

Những từ trái nghĩa với “bring about” bao gồm:

Ví dụ: “The lack of funding prevented the project from bringing about the desired results.”

Cách phân biệt bring in và bring about

Cách phân biệt bring in và bring about sẽ được trình bày dưới đây:

“Bring in” và “bring about” là hai cụm từ tiếng Anh có nghĩa khác nhau.

“Bring in” có nghĩa là dẫn vào hoặc mang đến. Ví dụ: “She brought in a lot of new clients for the company” (Cô ta đã dẫn vào rất nhiều khách hàng mới cho công ty).

Trong khi đó, “bring about” có nghĩa là gây ra, dẫn đến hoặc làm cho một sự việc xảy ra. Ví dụ: “The new policy brought about a reduction in crime rates” (Chính sách mới đã gây ra sự giảm tỷ lệ tội phạm).

Trong cả hai trường hợp, “bring” là một động từ chỉ hành động, nhưng “bring in” chỉ rõ về việc dẫn vào hoặc mang đến, trong khi “bring about” chỉ rõ về việc gây ra hoặc dẫn đến một sự việc.

Bài viết trên đây đã cung cấp những thông tin hữu ích về chủ đề bring about là gì? Cách sử dụng và cấu trúc của nó. “Bring about” là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là gây ra, dẫn đến hoặc làm cho một sự việc xảy ra. Nó thường được sử dụng để miêu tả việc giải quyết một vấn đề hoặc gây ra một sự thay đổi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cụm từ này không nói rõ sự việc đó có tích cực hoặc tiêu cực. Trong từng trường hợp cụ thể, sự việc được gây ra có thể có kết quả tích cực hoặc tiêu cực, tùy vào cách giải quyết và tình huống.

Xem thêm: Vật mang tin là gì? Tầm quan trọng của vật mang tin thời đại hiện nay

Thắc mắc -