Chính phủ điện tử là gì? Trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ điện tử là gì?

Chính phủ điện tử là gì? Thuật ngữ chính phủ điện tử đang được biết đến ngày càng nhiều, đặc biệt là trong hoàn cảnh cuộc cách mạng thông tin hiện đại ngày nay diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Chính phủ điện tử được coi là một bước đổi mới để cung cấp thông tin cho người dân từ các thủ tục hành chính và chính quyền thông qua nền tảng CNTT. Vậy nó khác với chính phủ truyền thống như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải thích khái niệm này cụ thể cho mọi người nhé.

Nội Dung Bài Viết

Chính phủ điện tử (e-government) là gì?

Dựa trên thực tiễn chính phủ điện tử ở các đất nước khác nhau. Chính phủ điện tử là thuật ngữ về khu vực công dùng công nghệ thông tin như Internet, mạng diện rộng và thiết bị truyền phát tín hiệu để liên lạc với công dân, công ty và chính khu vực công.

World Bank cũng giải thích: Chính phủ điện tử là việc các tổ chức chính phủ dùng CNTT 1 cách có tổ chức để tạo thuận lợi cho mối liên hệ với doanh nghiệp, công dân và các tổ chức xã hội, nâng cao chất lượng giao dịch giữa các cơ quan chính phủ với người dân và các tổ chức.

Lợi ích là ít tham nhũng hơn, nhiều tai tiếng hơn, thuận tiện hơn, tăng trưởng nhiều hơn và ít chi phí hơn. Theo định nghĩa quốc tế, chính phủ điện tử là việc áp dụng CNTT vào các hệ thống của chính phủ, bổ sung các dịch vụ công và điều hành các tổ chức của đất nước trên các trình duyệt website.

Với khả năng của Internet, chính phủ điện tử sẽ biến đổi 1 số cách thức và cấu trúc của các cơ quan chính phủ để tăng quyền lợi cho người dân trao đổi thẳng với chính phủ và cho phép chính phủ cung cấp dịch vụ thực tế cho người dân. Nói một cách đơn giản, chính phủ điện tử là nền hành chính hiện đại, đổi mới, hướng tới người dân, hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp dịch vụ tốt hơn dựa trên các ứng dụng CNTT-TT.

Chính phủ điện tử là gì

Chính phủ điện tử là gì?

Chức năng chính phủ điện tử là gì?

Chức năng chính phủ điện tử là gì? Dựa trên các nhu cầu riêng biệt của các chính phủ điện tử , tổ chức tham gia có bốn loại: G2C (Chính phủ với Công dân), G2B (Chính phủ với Doanh nghiệp), G2E (Chính phủ với Người lao động), G2G (Chính phủ với Chính phủ) có thể được chia thành:

Mục tiêu của Chính phủ điện tử ở Việt Nam

Mục tiêu của Chính phủ điện tử ở Việt Nam là tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy những kết quả đã đạt được. Hệ thống có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tìm giải pháp, cách làm, thực hiện mục tiêu của chính phủ là đạt được sự đột phá, khác biệt để nâng cao hiệu quả quản lí, trao đổi thông tin, xử lí thông tin một cách tối ưu nhất giữa nhà nước và các hoạt động quản lí.

Đồng thời, có thể nhanh chóng nắm bắt được tiếng nói của người dân trong các hoạt động định hướng dư luận như sửa đổi luật.

Biểu mẫu vận hành của chính phủ điện tử

Dưới đây là một số văn bản, thư từ được ứng dụng nhiều trong chính phủ hiện nay. Các biểu mẫu vận hành của chính phủ điện tử bao gồm:

Email (Thư điện tử)

Giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức trong các quy trình kinh doanh của chính phủ. Một email thân thiện với người dùng để gửi thông tin và thông báo. Chính phủ yêu cầu tất cả nhân viên phải có một địa chỉ email để chia sẻ thông tin.

Mua sắm công trong chính phủ điện tử

Mua sắm công của chính phủ điện tử thông qua các dịch vụ trực tuyến sẽ đảm bảo minh bạch hơn trong việc sử dụng chi tiêu của chính phủ.
Nó cũng tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với các quy trình mua sắm trước đây của chính phủ.

Tìm kiếm và cập nhật thông tin trực tuyến

Thông qua Internet và các dịch vụ trực tuyến, Chính phủ có thể cung cấp thông tin ngay lập tức, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước về các vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, chính sách quốc gia, hướng dẫn thủ tục hành chính.

Bài viết trên đây đã cung cấp những thông tin về chủ đề chính phủ điện tử là gì. Như chúng ta đã biết chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính phủ điện tử phát triển bền vững đang là mục tiêu của nhiều quốc gia không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị để xây dựng và triển khai mô hình lãnh đạo, quản trị mới nhằm phát huy thế mạnh và phát triển nhanh trong thời đại công nghệ số.

Xem thêm: Spin off là gì? Mô hình kinh doanh của startup hiện nay

Thắc mắc -