Đường cơ sở là gì? Ý nghĩa của đường cơ sở của Việt Nam

Đường cơ sở là gì? Hiện nay, Biển Đông đang là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về vấn đề này.

Hiện nay, Biển Đông đang là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Tình hình ở Biển Đông đang diễn biến phức tạp khi Trung Quốc tuyên bố quyền lực đối với hai quần đảo lớn của Việt Nam. Vì vậy, để xác định chính xác chủ quyền và bảo vệ vùng biển của nước ta, việc xác định đường cơ sở trở nên rất quan trọng. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về vấn đề này.

Nội Dung Bài Viết

Đường cơ sở là gì theo luật pháp Việt Nam và quốc tế

Đường cơ sở được định nghĩa là một đường thẳng được sử dụng để tính toán chiều rộng của lãnh hải Việt Nam. Đường cơ sở này đã được Chính phủ công bố và được sử dụng để xác định giới hạn của vùng biển liền kề đất liền và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển.

Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, Chính phủ sẽ xác định và công bố đường cơ sở tại các khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Đường cơ sở là một yếu tố rất quan trọng để xác định quyền lợi của Việt Nam trên biển và đảm bảo an ninh quốc gia.

Việc hiểu rõ khái niệm đường cơ sở là cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực biển đảo và luật pháp tại Việt Nam. Để hỗ trợ cho việc nghiên cứu và áp dụng hiệu quả, đường cơ sở còn được dịch sang tiếng Anh là “The baseline”.

Theo tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị Luật biển lần thứ 3 của Văn phòng Liên hợp quốc về Luật biển và đại dương, định nghĩa về đường cơ sở cũng được giải thích là đường để xác định giới hạn về phía biển của lãnh hải và các vùng biển khác thuộc quyền tài phán của quốc gia.

Vì vậy, đường cơ sở của quốc gia ven biển được hiểu là căn cứ để xác định các vùng biển của quốc gia, bao gồm đường ranh giới trong của lãnh hải và ranh giới ngoài của nội thủy. Xác định đường cơ sở là hành động pháp lý đơn phương của quốc gia ven biển, được thực hiện phù hợp với các quy định của Luật biển quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Đường cơ sở là gì

Đường cơ sở là gì

Cách xác định đường cơ sở của Việt Nam

Để xác định đường cơ sở tính toán chiều rộng lãnh thổ của Việt Nam, chính phủ đã sử dụng phương pháp đường cơ sở thông thường. Theo đó, đường cơ sở được định nghĩa là một đường hưng dọc theo bờ biển, được xác định bằng cách nối các điểm biên giới cực bắc và cực nam của Việt Nam trên đất liền.

Tuy nhiên, vì bờ biển của Việt Nam có nhiều điểm lõm và lồi, nên trong trường hợp này, đường cơ sở sẽ được kéo vào trong bờ biển đến một điểm gọi là “điểm cắt”, để đảm bảo tính ổn định cho chiều rộng lãnh thổ của Việt Nam.

Các điểm cắt này được xác định bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn định nghĩa về đường cơ sở, bao gồm độ cao nước triều thấp nhất, độ chênh lệch độ cao giữa các điểm và khoảng cách giữa chúng. Các điểm cắt này được lựa chọn sao cho đường cơ sở có thể được kéo vào bờ biển một cách ổn định và đáng tin cậy nhất.

Sau khi các điểm cắt đã được xác định, đường cơ sở được kẻ từ điểm cắt này đến điểm cắt khác, tạo thành một đường thẳng hướng vào bờ biển. Đường cơ sở này sẽ được sử dụng để tính toán chiều rộng lãnh thổ của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế.

Ý nghĩa của đường cơ sở của Việt Nam

Đường cơ sở là khái niệm quan trọng trong lãnh vực biển, dùng để định danh ranh giới giữa các khu vực trên biển. Ở Việt Nam, ý nghĩa của đường cơ sở là tạo ra một cơ sở thống nhất để tính toán chiều rộng của các vùng trên biển, bao gồm vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng lãnh hải, vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế.

Việc xác định đường cơ sở rất quan trọng đối với mỗi quốc gia có bờ biển, vì nó liên quan đến việc áp dụng quy định cho các thuyền tàu khai thác hải sản. Các quy định sẽ được đặt ra tùy thuộc vào vùng kinh tế trên biển để giám sát và kiểm soát các tàu thuyền trong và ngoài nước. Điều này bao gồm cả việc neo đậu tàu thuyền, di chuyển và ngừng trên các khu vực biển khác nhau.

Việc xác định đường cơ sở cũng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Các quốc gia cần phải có các biện pháp để bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn xung đột giữa các nước láng giềng trên biển. Điều này đảm bảo rằng Việt Nam sẽ không phải đối mặt với những xung đột hoặc chiến tranh giữa các nước xung quanh. Việt Nam cần có các biện pháp mạnh để khẳng định chủ quyền của Việt Nam, dựa trên pháp luật nước ta và quy định của thế giới về vấn đề chủ quyền biển và đảo.

Định nghĩa lãnh hải là gì

Lãnh hải là gì? Lãnh hải là khu vực biển nằm giữa vùng nước nội địa và các khu vực biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia. Trong lãnh hải, quyền chủ quyền không tuyệt đối như trên vùng nước nội địa, do tàu thuyền nước ngoài được phép qua lại vô hại. Tuy nhiên, quyền chủ quyền của quốc gia ven biển được mở rộng đến đáy và lòng đất dưới đáy của khu vực này.

Các quốc gia đã từng áp dụng các quy định về chiều rộng lãnh hải khác nhau, nhưng Công ước 1982 đã thống nhất rằng quốc gia ven biển có quyền xác định chiều rộng lãnh hải không quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Lãnh hải được xác định bằng cách sử dụng phương pháp đường cơ sở thông thường, thường được tính bằng ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển.

Nếu bờ biển có đặc điểm tự nhiên như chuỗi đảo hoặc lồi lõm, đường cơ sở thẳng vẫn có thể được sử dụng để tính chiều rộng lãnh hải. Tuy nhiên, nếu bờ biển không ổn định hoặc có châu thổ, các điểm thích hợp dọc theo ngấn nước triều thấp nhất có chuyển dịch vào phía trong bờ được lựa chọn để vạch đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải. Các đường cơ sở đã được vạch ra sẽ có hiệu lực cho tới khi các quốc gia ven biển thay đổi chúng.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, vùng lãnh hải của một quốc gia bao gồm đoạn biển cách bờ 12 hải lý. Tuy nhiên, một số quốc gia có thể mở rộng vùng lãnh hải của họ lên đến 200 hải lý theo quy định của UNCLOS, tuy nhiên điều này cần được chấp nhận bởi các quốc gia khác trong khu vực.

Các quốc gia có trách nhiệm giám sát vùng lãnh hải của mình và phải tuân thủ các quy định về quản lý tài nguyên và môi trường được áp dụng trên biển. Chúng cũng phải tôn trọng các quyền của các quốc gia khác trong khu vực và không được can thiệp vào các hoạt động của nhau.

Bài viết đã cung cấp những thông tin về đường cơ sở là gì và chúng ta đã hiểu đây là một khái niệm quan trọng trong việc xác định ranh giới của lãnh hải của các quốc gia ven biển. Tuy nhiên, việc xác định đường cơ sở không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt là trong những trường hợp bờ biển có địa hình đa dạng và phức tạp. Do đó, việc thực hiện đường cơ sở phải được các quốc gia thực hiện đúng theo quy định của Công ước và có thể được sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, những sửa đổi này phải được thực hiện đúng quy định để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tránh tranh chấp liên quan đến quyền chủ quyền trên biển.

Xem thêm: UPU là gì? Cuộc thi viết thư quốc tế UPU cần tiêu chuẩn ra sao

Thắc mắc -