Mẫu hỏi là gì? Cách sử dụng mẫu hỏi trong Access

Mẫu hỏi là gì? Để trích xuất thông tin mong muốn hoặc thao tác với cơ sở dữ liệu Access, người lập trình phải xây dựng các truy vấn thích hợp. Vậy nó hoạt động như thế nào? Có bao nhiêu hình thức phổ biến hiện nay, hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Nội Dung Bài Viết

Mẫu hỏi là gì nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Một mẫu hỏi hay còn gọi là query được hiểu là một truy vấn theo nghĩa thuần túy nhất, một câu hỏi hoặc yêu cầu để có được thông tin mong muốn. Truy vấn đóng một vai trò tương tự trong công nghệ thông tin, với điểm khác biệt là thông tin được truy vấn đến từ cơ sở dữ liệu.

Mẫu hỏi là gì nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Mẫu hỏi là gì nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Cơ sở dữ liệu mẫu hỏi là gì?

Cơ sở dữ liệu mẫu hỏi là gì? Cơ sở dữ liệu mẫu hỏi là một loại truy vấn trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu dưới hai dạng: truy vấn hành động và truy vấn chọn. Mẫu hỏi hành động là các yêu cầu thực hiện các tác vụ như cập nhật, chèn, xóa, tạo, trong khi truy vấn chọn gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu cần thiết từ cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu không đọc yêu cầu, vì vậy để truy xuất thông tin từ yêu cầu truy vấn không thể ngẫu nhiên hóa tùy ý, bạn phải tạo truy vấn bằng cách sử dụng cấu trúc mã được mô tả ở trên. Mã được sử dụng để viết yêu cầu mẫu hỏi được gọi là ngôn ngữ truy vấn.

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là gì

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là gì mà được sử dụng phổ biến hiện nay.

Có một số chế độ làm việc phổ biến khác hoàn toàn độc lập với các loại mẫu hỏi trên, chẳng hạn như querySelector() của JavaScript và lỗi truy vấn của Facebook, có đặc điểm và cấu trúc riêng.

Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai chế độ mẫu hỏi này:

Tạo mẫu hỏi để làm gì

Tạo mẫu hỏi để làm gì là câu hỏi nhiều người thắc mắc trước khi tìm hiểu công dụng của nó.

Mẫu hỏi để giao tiếp với cơ sở dữ liệu, chúng ta cần sử dụng một ngôn ngữ truy vấn. Ngôn ngữ sử dụng các cấu trúc Microsoft (SQL) làm tiêu chuẩn.

Lưu ý: SQL và MySQL hoặc bất kỳ loại SQL nào khác là các nền tảng phần mềm hoàn toàn khác nhau. Phần mềm không phải SQL thường là các phần mở rộng dựa trên SQL. Ngoài ra còn có các phần mở rộng ngôn ngữ truy vấn dựa trên SQL như Oracle và NuoDB.

Có thể thường sử dụng cơ sở dữ liệu SQL phổ biến nhất và ngôn ngữ của nó, nhưng đừng nhầm lẫn nó với cơ sở dữ liệu duy nhất, vì có nhiều loại cơ sở dữ liệu cùng với các loại ngôn ngữ truy vấn khác.

Có thể kể đến cơ sở dữ liệu NoSQL, cơ sở dữ liệu đồ thị, ngôn ngữ truy vấn CQL (Cassandra) và các phần mở rộng khai thác dữ liệu như (DMX), Neo4j Cypher, XQuery.

Sự khác biệt của mẫu hỏi SQL và NoSQL

Tùy thuộc vào cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu có thể xuất hiện dưới dạng cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) hoặc cơ sở dữ liệu không quan hệ (NoSQL). Tuy nhiên, có một số sự khác biệt của mẫu hỏi SQL và NoSQL.

Chức năng mẫu hỏi là gì

Mỗi mẫu hỏi có các yêu cầu khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Vậy từng chức năng mẫu hỏi là gì.

Mục đích chính của mẫu hỏi vẫn là tìm kiếm dữ liệu dựa trên các quy tắc lọc theo tiêu chí yêu cầu. Ngoài ra còn giúp sửa đổi dữ liệu bằng cách  thêm, xóa, cập nhật, tạo bảng hay duyệt dữ liệu theo một cấu trúc mã cụ thể.

Nó cũng giúp quản lý tự động hóa dữ liệu, tóm tắt dữ liệu và thực hiện các phép tính. Cho phép người dùng tạo mẫu hỏi bằng các tham số mẫu hỏi. Khi tôi chạy truy vấn này với biến thể đó, vùng nhập giá trị cho trường sẽ xuất hiện và dùng làm cơ sở cho mẫu hỏi. Bạn cũng có thể nhóm và tóm tắt dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) được tạo ra để lưu trữ các bản ghi hoặc hàng thông tin. Một câu lệnh chọn có thể được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ các bản ghi hoặc hàng thông tin này. Điều này cho phép bạn truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu cụ thể của bạn.

Kết quả được trả về khi một truy vấn được gọi được lưu trữ trong bảng kết quả, còn được gọi là tập kết quả. Bạn có thể kết hợp các câu lệnh chọn với các lệnh sau để cung cấp dữ liệu cụ thể mà bạn cần, chẳng hạn như: From, Where, Order by và các lệnh nâng cao khác. Select cũng cho phép người dùng nhóm và tổng hợp dữ liệu để quản lý và phân tích dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng ví dụ đơn giản sau để hiểu truy vấn.

Khi đã vào trong quán cà phê, hãy đưa ra yêu cầu cụ thể với nhân viên phục vụ từ menu có sẵn. Lúc này, nhân viên của chúng tôi sẽ ghi nhận và xử lý yêu cầu của bạn. Nếu món bạn gọi có trong thực đơn, nhân viên sẽ mang cà phê sữa đá đến cho bạn nếu bạn có nhu cầu. Quá trình thu thập dữ liệu là tương tự.

Có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ truy vấn nào miễn là các dòng mã được cung cấp phù hợp với truy vấn. Chia sẻ thông tin dễ dàng khi cả người dùng và cơ sở dữ liệu sử dụng cùng một ngôn ngữ. Ví dụ, khi giao tiếp với người nước ngoài, bạn và người đó phải nói cùng một ngôn ngữ mới.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu theo nhiều cách khác ngoài ngôn ngữ truy vấn. Chạy một truy vấn chẳng hạn, hoặc sử dụng các tham số có sẵn.

Một số khái niệm khác của mẫu hỏi

Một số khái niệm khác của mẫu hỏi bao gồm folding query và query tìm kiếm web

Folding query

Một số cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc không quan hệ, chẳng hạn như Active Directory, OData và Exchange, có các công cụ “dịch” từ ngôn ngữ M (ngôn ngữ được chuyển đổi bởi công cụ Chuyển đổi và Hợp nhất Dữ liệu; dữ liệu Power Query) sang các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu khác được tích hợp sẵn và SQL liên quan.

Power Query sử dụng một công cụ cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để quản lý hiệu quả lượng lớn dữ liệu khi các phép tính và thay đổi phức tạp được đẩy trực tiếp vào nguồn chính.

Power Query, được mô tả trong Folding Queries, xây dựng các truy vấn cụ thể để truy xuất dữ liệu và biến đổi dữ liệu nguồn. Với truy vấn gấp, Power Query và các công cụ tổng hợp của nó luôn cố gắng thực hiện tốt hơn bằng cách chạy truy vấn của bạn.

Power BI cho phép người dùng chuyển đổi dữ liệu với số lượng định dạng không giới hạn. Power BI là nền tảng kinh doanh thông minh của Microsoft, được tích hợp với Power Query và được sử dụng để tham gia Folding Query. Power BI có một kho công cụ, bao gồm: Công cụ tổng hợp, phân tích, chia sẻ và trực quan hóa dữ liệu…

Query tìm kiếm

Tìm kiếm trên web là nội dung được người dùng nhập dưới dạng câu hỏi, từ khóa hoặc truy vấn từ công cụ tìm kiếm trên web như Google, Yahoo hoặc các trang web tìm kiếm khác.

Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm thông tin họ cần chỉ bằng cách nhập nội dung bằng ngôn ngữ thông thường của họ. Không giống như các truy vấn SQL, người dùng không phải nhập các tham số hoặc từ khóa cụ thể. Về cơ bản, nó là một công cụ tìm kiếm để truy xuất thông tin về một chủ đề cụ thể.

Khi bạn nhập nội dung tìm kiếm, công cụ tìm kiếm sẽ cung cấp kết quả nhanh và chính xác cao nhờ các thuật toán đặc biệt. Thông tin được phân loại theo mức độ liên quan đến các công cụ tìm kiếm và thông tin cụ thể, nhưng các chi tiết liên quan đến các công cụ tìm kiếm và thuật toán không được tiết lộ.

Các truy vấn tìm kiếm được chia thành ba loại cơ bản: điều hướng, thông tin và giao dịch. Tìm kiếm điều hướng là tìm kiếm nhằm dẫn đến một trang web cụ thể theo thông tin được tìm kiếm. facebook.com.

Tìm kiếm thông tin là tìm kiếm trả về thông tin ở dạng dòng chủ đề, chẳng hạn như “thời gian khởi động iPhone 14”. Cuối cùng, hãy tìm các giao dịch được sử dụng để hoàn tất quá trình giao dịch như thanh toán mua hàng trên Shopee.

Như vậy, trong bài viết trên, chúng tôi đã giới thiệu mẫu hỏi là gì, các loại mẫu hỏi và chức năng mẫu hỏi. Hy vọng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức về chủ đề này, hãy theo dõi thêm nhiều bài viết hay của chúng tôi nữa nhé. Chúc các bạn 1 ngày tốt lành.

Xem thêm: Redis là gì? Ứng dụng Redis được sử dụng để lưu trữ dữ liệu

Thắc mắc -