Phép biện chứng duy vật là gì? Thuật ngữ trong chủ nghĩa Mác-Lênin

Phép biện chứng duy vật là gì? Hầu như mọi người đều đã nghe từ biện chứng. Trên thực tế, khái niệm này đã được sử dụng trong triết học ở thời cổ xưa. Trong Hy Lạp triết học, khái niệm phép biện chứng đã được sử dụng thường xuyên đến mức mọi người đã hiểu nó là nghệ thuật phát ngôn và đối thoại mà qua đó chân lý có thể được tìm thấy. Đến đây, chủ nghĩa duy vật biện chứng hẳn đã rất thân quen với nhiều người. Lúc đó mỗi chúng ta đã học nó trong chương trình giáo dục từ cấp phổ thông lên cao đẳng/đại học và sau đại học. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu những ứng dụng của nó đến ngày nay.

Nội Dung Bài Viết

Phép biện chứng là gì?

Ăng-ghen từng đưa ra khái niệm chung về phép biện chứng duy vật cùng ý nghĩa cụ thể như sau: Phép biện chứng nghiên cứu về các quy luật thông dụng của sự phát triển và vận động của tự nhiên và xã hội, cộng đồng loài người và tư duy.

Ngoài ra, chủ đề triết học xác định phép biện chứng duy vật trong các yếu tố khác nhau của đời sống cộng đồng. Để nhấn mạnh nhiệm vụ của nguyên lý quan hệ thông dụng, Ăng-ghen nói: Từ điển là khoa học về các mối quan hệ phổ quát.

Ngoài ra, Lênin nhấn mạnh vai trò của các nguyên tắc phát triển và khái niệm phép biện chứng là lý thuyết về sự đi lên ở dạng hoàn chỉnh, sâu sắc và khách quan nhất.

Phép biện chứng duy vật là gì

Phép biện chứng duy vật là gì?

Ví dụ về phép biện chứng duy vật

Đi kèm với sự đi lên của tư tưởng nhân loại kéo nhiều yếu tố phát triển. Sau đây là ví dụ về phép biện chứng duy vật trải qua ba giai đoạn phát triển:

Phép biện chứng cổ đại

Các đối tượng là các học giả biện chứng cổ đại ở phương Đông và phương Tây đã nhìn thấy các hiện tượng, sự vật trong vũ trụ hình thành và biến đổi trong những mối quan hệ vô hạn.

Nhưng cái mà chủ thể, một nhà biện chứng cổ đại tìm ra chẳng qua là một trực giác, không phải là thành quả của thực nghiệm hay nghiên cứu khoa học. Nhưng không thể phủ nhận nhưng tư tưởng mang tầm vi mô và vĩ mô là đường lối để nghiên cứu và phát triển của phép biện chứng

Phép biện chứng duy tâm

Thành công của phép thức này được nêu trong triết học cổ đại của Đức mà người sáng lập là Kant cùng với Hegel hoàn thành nó. Lần đầu tiên trong viêc phát triển tư tưởng nhân loại, có thể nói nhà nghiên cứu học người Đức đã thể hiện 1 cách có chủ thể các nội dung then chốt nhất của phép biện chứng.

Nhưng theo chủ đề của nhà triết học Đức, phương thức biện chứng ở đây là từ cùng chấm dứt ở tâm tính. Không gian thực tế chỉ là sự nhân đôi những tư tưởng của nhà nghiên cứu cổ xưa Đức, một lý luận duy tâm.

Phép biện chứng duy vật

Hình thức biện chứng này được thể hiện trong các nghiên cứu do Ph.Ăngghen và C.Mác tổng hợp, rồi phép biện chứng này do V.I.Lênin phát triển. Mác và Ăng-ghen cũng từ bỏ chủ nghĩa thần bí và kế thừa cốt lõi duy lý của phép biện chứng duy tâm để xây dựng phép biện chứng này ở dạng hoàn chỉnh nhất với tư cách là giả thuyết về sự phát triển và những sự liên hệ phổ biến.

Đặc điểm và lợi ích mang lại của phép biện chứng duy vật là gì?

Từ giải thích về chủ nghĩa biện chứng duy vật ở trên, chúng ta có thể rút ra đặc điểm và lợi ích mang lại của phép biện chứng duy vật là gì? Cụ thể về đặc điểm:

Vì vậy, phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là sự diễn giải về môi trường, mà là vật dụng để nhận ra không gian và cải tiến không gian.

Lợi ích mang lại của phép biện chứng duy vật:

Chúng tôi nhận ra là những điểm mạnh tiến bộ của phép biện chứng duy vật đã làm cho chúng biến thành 1 trong những môn học quan trọng nhất đối với thế giới duy vật và nguyên tắc giảng dạy thử nghiệm khoa học hiện đại. Từ những đặc điểm và lợi ích nêu trên của phép biện chứng duy vật, có thể xem phép biện chứng duy vật đang hiện hữu dựa trên nguyên tắc cơ bản.

Phương pháp duy vật biện chứng là gì?

Phương pháp duy vật biện chứng là gì, cụ thể gồm 3 phương pháp?

Phương pháp 1: Phương pháp chuyển hóa từ sự biến đổi về lượng thành sự biến đổi về chất và trái lại là phương pháp duy vật.

Phương pháp chuyển hóa từ lượng sang chất và trái lại là phương pháp của các hình thức vận động và phát triển chung của xã hội, tự nhiên và suy nghĩ.

Cả thể của phương pháp chuyển từ sự biến đổi về lượng thành sự biến đổi về chất và trái lại: Sự tổng hợp giữa chất và lượng của 1 sự vật quyết định mức độ của sự vật đó.

Sự biến đổi về lượng khi đạt đến một mức độ nhất định thì có bước nhảy vọt, các chất cũ bị phân giải, vật chất mới được hình thành từ đó.
Những sự biến đổi về lượng khiến cho những sự biến đổi về chất và trái lại, các quy luật chuyển hóa đã định hướng cho sự phát triển và vận động của các hiện tượng, sự vật.

Hệ lụy của Quy luật chuyển hóa từ sự biến đổi về lượng thành sự biến đổi về chất và trái lại: Muốn đạt được sự biến đổi về chất thì phải thu gom về lượng, không nên hấp tấp, chủ quan. Nếu ngăn xếp khối lượng là đủ, thì bạn phải thận trọng và nhảy vọt về phía trước mà không bị đình trệ. Các bước nhảy nên được nhận biết và sử dụng 1 cách thông minh.

Phương pháp thứ hai: Phương pháp đấu tranh và thống nhất của các đối thủ là quy luật duy vật biện chứng.

Quy luật thống nhất và nội dung tranh đấu của các mặt trái ngược nhau: Mọi hiện tượng, sự vật đều mang những khía cạnh, những xu hướng khác nhau và tự nó làm nảy sinh mâu thuẫn.

Sự tranh đấu và thống nhất của các đối thủ cũng tạo thành sự hành động ở trong và động lực của sự tăng trưởng, kể từ cái không hay mất đi và hình thành cái tốt hơn. Nguyên tắc đoàn kết và ý nghĩa của cuộc đấu tranh của các đối thủ: Mọi người phải hiểu rằng động lực phát triển của sự vật nảy sinh từ các tranh đấu của chính chúng. Nhìn nhận mâu thuẫn ngoài đời cũng phải khách quan và rất cần thiết.

Trong thực tế, chúng ta cũng cần nhận ra sự thành công của các tranh đấu để giải quyết kịp thời. Xung đột giữa các đối tượng cần được xử lí khi có điều kiện thích hợp, vì vậy các vật thể không vội vàng giải quyết trừ khi điều kiện tốt nhất.

Phương pháp thứ ba: Nguyên tắc phủ định của phủ định là quy luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Nội dung quy luật phủ định của phủ định là quy luật duy vật biện chứng. Phủ định của phủ định là từ dùng để chỉ sự vận động, phát triển của sự vật thông qua hai mặt phủ định. Về mặt biện chứng, kết quả của quy luật này là một điểm quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, nhưng ở mức độ cao hơn. Sự phủ định đầu tiên làm cho cái cũ đối lập với chính nó. Những phủ định tiếp theo hình thành những cái mới, và những cái mới này có tất cả các thuộc tính của cái ban đầu, nhưng những cái mới ở trên một nền tảng cao hơn. Phủ định của phủ định được gọi là kết thúc của một chu kỳ phát triển, đồng thời phủ định của phủ định cũng là điểm xuất phát của chu kỳ phát triển tiếp theo tạo nên vòng xoáy phát triển.Thực tế ta thấy mỗi chu kỳ phát triển của sự vật cũng chứa đựng nhiều thời điểm biện chứng khác nhau.

Bài viết này cung cấp nhiều kiến thức về phép biện chứng duy vật là gì. Hy vọng mọi người đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích về chủ đề này.

Xem thêm: Bả chó là gì? Vấn nạn đánh bả nhức nhối hiện nay

Thắc mắc -