Sau help là gì? Cách sử dụng từ help trong tiếng Anh

Help trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Cách sử dụng sau help là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu về ý nghĩa, cấu trúc và cách sử dụng của từ tiếng Anh này trong bài viết dưới đây.

Ý nghĩa của từ sau help trong tiếng Anh là gì?

Nội Dung Bài Viết

Ý nghĩa của từ sau help là gì trong tiếng Anh?

Sau help trong tiếng Anh có ý nghĩa đơn giản là cứu giúp

Ý nghĩa của từ help trong động từ

Help đọc là hep cũng là heəp có nghĩa là đã giúp đỡ; muốn giúp đỡ; giúp đỡ hoặc đang giúp đỡ.

Động từ bắc cầu

 1. To give up or support to (someone): cung cấp cho (ai đó) điều gì đó hữu ích hoặc cần thiết để đạt được mục tiêu.

Ví dụ: 

 1. To make more pleasant or bearable: Cải thiện, giảm bớt

Ví dụ:

 1. To be of use to: Đem lại lợi ích

Ví dụ: 

 1. To further the advancement of: Thúc đẩy phát triển
 1. To change for the better: Để thay đổi cho tốt hơn.
 2. To refrain from: Tránh.
 1. To keep from occurring: Ngăn chặn

Ví dụ: 

 1. To restrain (oneself) from doing something: Để hạn chế bản thân làm điều gì đó.

Ví dụ: 

 1. To serve with food or drink especially at a meal: Dùng với thức ăn hoặc đồ uống, đặc biệt là trong bữa ăn. 

Ví dụ:

 1. To take something for (oneself) without permission: Lấy một cái gì đó cho (bản thân) mà không được phép.

Ví dụ: 

Động từ nội động từ

 1. To give assistance or support – Để cung cấp cho sự hỗ trợ hoặc hỗ trợ. 

Ví dụ: 

 1. To be of use or benefit – Được sử dụng hoặc lợi ích.

Ý nghĩa của từ help trong danh từ

Ý nghĩa của từ help trong danh từ

Trong danh từ sau help có nghĩa là cứu giúp. Help trong số nhiều cũng có nghĩa là giúp đỡ.

Định nghĩa của danh từ help

 1. The act or an instance of doing or supplying something to make it easier for another to complete a task, deal with a problem, etc: Hành động hoặc một trường hợp làm hoặc cung cấp một cái gì đó để giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết vấn đề, v.v. dễ dàng hơn.

Ví dụ:

 1. A source of aid: Một nguồn viện trợ

Ví dụ: 

3: REMEDY, RELIEF: Khắc phục, cứu trợ.

Ví dụ:

Cách sử dụng từ help

Cách sử dụng từ help

1. Help được sử dụng với ý nghĩa là tự phục vụ 

Cấu trúc: S + help + oneself somebody + to + something

Giúp ai đó làm việc gì. Trong trường hợp này, người giúp sẽ làm hết và người được giúp không cần tham gia.

2. Help + to or ing

Cấu trúc: S + help + sb + V/ to V-inf…: giúp ai đó làm gì

3. Help trong câu bị động

Cấu trúc: S + help + O + V-inf… S + to be + helped + to Vinf +…+ (by O).

4. Help + giới từ gì

Help đi cùng với giới từ off/ on

Cấu trúc: S + Help + somebody + off/ on with something…

➔ Cấu trúc Help đi cùng với giới từ Off/ On có nghĩa là giúp đỡ người nào đó mặc hay mang một thứ gì đó.

Help đi cùng với giới từ Out

Cấu trúc: S + Help + somebody + Out…

➔ Cấu trúc Help với giới từ Out thể hiện nghĩa là giúp đỡ người nào đó thoát khỏi khó khăn hay hoạn nạn trong cuộc sống.

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help

Ví dụ về Help trong câu tiếng Anh

Cách tốt nhất để học và sử dụng một từ tiếng Anh chính là tìm hiểu về cách sử dụng từ đó trong câu. Cùng chúng tôi tìm hiểu về một số ví dụ tiêu biểu trong phần tiếp theo đây.

Ví dụ về Help trong câu

Động từ 

Danh từ

Trên đây là tổng hợp thông tin về sau help là gì trong tiếng Anh cùng cách sử dụng và các ví dụ về từ help. Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu hơn về ý nghĩa, định nghĩa của từ help cùng cách sử dụng từ tiếng Anh này.

Xem thêm: Đoạn văn quy nạp là gì? Ví dụ về đoạn văn quy nạp

Thắc mắc -