Sau regret là gì? Tổng hợp thông tin về regret

Sau regret là gì? Từ này có ý nghĩa như thế nào cùng cách sử dụng của từ regret trong tiếng Anh. Tìm hiểu thông tin về từ regret cùng các vấn đề liên quan trong bài viết dưới đây.

Sau Regret là gì

Nội Dung Bài Viết

Sau Regret là gì? Cấu trúc regret

Regret trong tiếng Anh có nghĩa là hối tiếc, hối hận. Từ regret thường được sử dụng khi muốn bày tỏ sự hối tiếc về điều gì đó, bạn có thể cảm thấy buồn, ăn năn hoặc thất vọng về điều đó. Chúng tôi thường sử dụng câu này để nói về điều gì đó đã xảy ra hoặc đã hoàn thành. ‘Regret’ là điều rất phổ biến khi nói về một sự mất mát hoặc cơ hội bị bỏ lỡ. 

Ví dụ:

Ý nghĩa của Regret trong từng dạng từ

Ý nghĩa của Regret trong từng dạng từ

Động từ: Regret được sử dụng trong trường hợp bạn hối tiếc về điều gì đó bạn đã làm, bạn ước rằng bạn đã không làm điều đó.

Ví dụ: 

Danh từ biến: Regret mang ý nghĩa là cảm giác buồn bã hoặc thất vọng, nguyên nhân là do điều gì đó đã xảy ra hoặc điều gì đó bạn đã làm hoặc chưa làm được.

Ví dụ: 

Động từ: Regret được dùng để nói rằng bạn hối tiếc về điều gì đó như một cách lịch sự để nói rằng bạn rất tiếc về điều đó. Bạn sử dụng các biểu hiện như tôi rất tiếc phải nói hoặc tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn để thể hiện rằng bạn rất tiếc về điều gì đó.

Ví dụ:

Danh từ không đếm được: Nếu ai đó bày tỏ sự hối tiếc về điều gì đó, họ nói rằng họ rất tiếc về điều đó.

Ví dụ: 

Cấu trúc regret và cách dùng

Cấu trúc regret trong tiếng Anh có thể kết hợp được đồng thời với cả động từ nguyên thể có “to” và động từ thêm “ing”.

Cấu trúc regret + to V

Cấu trúc: Regret + (not) + to + V: lấy làm tiếc để …

Trong trường hợp này, cấu trúc regret được sử dụng với ý nghĩa lấy làm tiếc để thông báo về một sự việc nào đó. Thông thường cấu trúc này sẽ đi kèm một số động từ như: tell, say, inform, announce,…

Cấu trúc regret + Ving

Cấu trúc: Regret + (not) + Ving: hối hận về, hối hận vì …

Cấu trúc regret kết hợp Ving được dùng để nói về sự hối hận về một chuyện đã làm, hay một việc đã xảy ra trong quá khứ.

Bài tập viết lại câu với regret

Bài tập viết lại câu với regret

  1. I regret talking to her last night. >>> I wish………………………………………………………
  2. John doesn’t invite me to go to the cinema. >>> I wish………………………………………..
  3. I want to have money.>>> I wish…………………………………………………………………
  4. She doesn’t stop texting.>>> I wish………………………………………………………………
  5. I didn’t study for my exams. >>> I wish………………………………………………………….
  6. I don’t have time to finish my homework. >>> I wish…………………………………………..
  7. My brother doesn’t let me play video games with him. >>> I wish……………………………
  8. I didn’t know she was sick. >>> I wish…………………………………………………………..
  9. It’s not raining. >>> I wish …………………………………………………………………………
  10. I regret going to the party. >>> I wish……………………………………………………………

Một số câu ví dụ về sau regret là gì

Một số câu ví dụ về sau regret là gì

Ví dụ về sự hối tiếc trong một câu động từ

Ví dụ về sự hối tiếc trong một câu danh từ

Trên đây là tổng hợp thông tin về sau regret là gì cùng các ví dụ về regret. Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn có thể hiểu hơn về ý nghĩa cùng cấu trúc của regret cùng một số bài tập cơ bản về regret trong tiếng Anh.

Xem thêm: Airtac là gì? Tổng hợp thông tin giới thiệu sản phẩm Airtac

Thắc mắc -