Spy là gì? Tội gián điệp có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không

Spy là gì? Gián điệp là một trong những tội nghiêm trọng nhất có thể tàn phá toàn bộ quốc gia. Vì vậy, để ngăn chặn hậu quả của tội phạm, Bộ luật hình sự đã quy định rất cụ thể về tội phạm này. Bài viết dưới đây phân tích một số điểm nổi bật của tội phạm này.

Nội Dung Bài Viết

Spy trong tiếng Anh nghĩa là gì?

Spy được dịch ra từ tiếng Anh có nghĩa là gián điệp. Theo cơ sở pháp lý của luật hình sự, các quy định chung về tội gián điệp là:

Gián điệp là bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thu thập, cung cấp và mặt khác là thu thập, cung cấp bí mật nhà nước và các thông tin khác để giúp nước ngoài chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Spy là gì

Spy là gì

Tội gián điệp là gì

Tội gián điệp là gì. Tội gián điệp được định nghĩa là hoạt động gián điệp, phá hoại hoặc tạo cơ sở cho hoạt động gián điệp, phá hoại chống lại nhà nước Việt Nam.

Tạo bàn đạp cho hoạt động tình báo, phá hoại dưới sự chỉ đạo của nước ngoài. Thông báo, che đậy, theo dõi, chỉ đạo hoặc hành động khác để hỗ trợ người ngoài hành tinh trong các hoạt động tình báo và phá hoại và tiết lộ bí mật nhà nước ra nước ngoài, thu thập thông tin, tài liệu khác để sử dụng ở nước ngoài và cung cấp cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Một số tội khác ngoài tội gián điệp

Một số tội khác ngoài tội gián điệp là tập hợp nhóm tội phạm nguy hiểm nhất và bao gồm rất nhiều loại tội phạm. Trong Bộ luật Hình sự 2015, các tội xâm phạm an ninh quốc gia là: Tội phản quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chế độ nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội nổi loạn, tội phỉ báng, tội khủng bố, tội phá hoại cơ sở hạ tầng vật chất và công nghệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Một tội phá hoại chính trị đoàn kết. Phổ biến các tội chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như tội phá rối an ninh, tội trốn trại giam, tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.

Đặc điểm pháp lý của hoạt động gián điệp

Đặc điểm pháp lý của hoạt động gián điệp gồm:

Hoạt động gián điệp, phá hoại hoặc tạo cơ sở, phá hoại hoạt động gián điệp chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những hành động kiểu này được thực hiện bởi người nước ngoài và người không quốc tịch.

Những cá nhân này, có thể là hoặc không phải là tình báo nước ngoài, đã được tuyển dụng bởi các cơ quan tình báo nước ngoài có nhiệm vụ vào Việt Nam để tiến hành, cản trở hoặc tạo cơ hội cho hoạt động tình báo của mình tại đây.

Những người này vào Việt Nam hợp pháp hoặc bất hợp pháp và có thể núp dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, bao gồm nhà ngoại giao, thương nhân, phóng viên, nhà báo, khách du lịch và nhân viên.

Gián điệp có nghĩa là thu thập thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước hoặc không thuộc bí mật nhà nước, nhưng có thể được sử dụng để chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để thực hiện hoạt động gián điệp, tội phạm gián điệp có thể sử dụng các phương pháp công khai và bí mật, dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa, quay phim, chụp ảnh, thẩm vấn và các thủ đoạn khác. Gián điệp và phá hoại cũng là những hoạt động phổ biến của bọn tội phạm gián điệp.

Hoạt động phá hoại có thể được thực hiện dưới các hình thức phá hoại cơ sở vật chất, công nghệ, phá hoại chính sách kinh tế – xã hội, phá hoại khối đoàn kết chính trị, tôn giáo, tư tưởng của dân tộc,…

Người ngoài các nước có thể tự mình thực hiện các hoạt động gián điệp và phá hoại hoặc thông qua các hoạt động gián điệp khác. Phá hoại chúng bằng cách tạo ra các căn cứ và giao cho chúng nhiệm vụ tiến hành các hoạt động tình báo, phá hoại hoặc không. Xây dựng cơ sở tình báo, phá hoại dưới sự chỉ đạo của nước ngoài. Các hoạt động liên quan đến gián điệp, chỉ điểm, che giấu, chỉ đạo hoặc hành động khác để hỗ trợ người ngoài hành tinh trong các hoạt động gián điệp hoặc phá hoại của họ.

Loại công việc này do người Việt Nam thực hiện theo sự hướng dẫn, phân công công việc của nước ngoài. Xây dựng cơ sở thu thập thông tin tình báo, phá hoại dưới sự chỉ huy của nước ngoài là hành vi do người Việt Nam nhận thầu xây dựng cơ sở thu thập thông tin tình báo, phá hoại của nước ngoài.

Trinh sát là một hình thức hoạt động quân sự, chủ yếu là thu thập tình báo chiến thuật, xâm nhập nội địa, phục kích, bắt cóc, bắn giết quan binh, diệt binh, phá hoại hoặc hoạt động của Việt Nam theo kế hoạch của nước ngoài. Thu thập, hướng dẫn, thông báo hoặc thực hiện các hành động hỗ trợ khác cho một quốc gia nước ngoài trong các hoạt động tình báo và phá hoại được thể hiện dưới dạng che giấu để hỗ trợ cung cấp chỗ ở, hoạt động, điều hướng và vận chuyển và các hoạt động phá hoại.

Cung cấp, thu thập bí mật nhà nước nhằm chuyển giao cho nước ngoài, thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu khác cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài.

Đây cũng là hành động của Việt Nam, nhưng không có chỉ thị hay sự phân công trước của cơ quan đại diện nước ngoài. Chuyển giao bí mật nhà nước ra nước ngoài là hành vi chuyển giao bí mật nhà nước đó ra nước ngoài của người sở hữu bí mật nhà nước thông qua hoạt động nghề nghiệp hoặc người có được bí mật nhà nước vì bất kỳ lý do gì.

Hành vi thu thập bí mật nhà nước để cung cấp cho nước ngoài là hành vi của người không sở hữu bí mật nhà nước nhưng có hành vi thu thập bí mật nhà nước để cung cấp cho nước ngoài.

Ngoài ra, thu thập, cung cấp tài liệu khác không thuộc bí mật nhà nước cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài cũng là tội gián điệp.

Tài liệu không thuộc bí mật nhà nước có thể là tài liệu, tin tức, vùng miền… về đời sống, kinh tế, văn hóa, điều kiện xã hội, phong tục, tập quán của vùng miền nào.

Người nào thu thập và cung cấp những tài liệu này chỉ trong trường hợp cố ý muốn nước ngoài sử dụng để chống lại Việt Nam, hoặc cung cấp tài liệu cho nước ngoài khi biết nước ngoài đang sử dụng tài liệu đã cung cấp sẽ bị buộc tội gián điệp. Sử dụng tài liệu để làm hại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với hành vi cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài và hành vi cung cấp tài liệu khác được sử dụng ở nước ngoài cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt việc nước ngoài đã nhận hoặc sử dụng tài liệu đó, nếu hành vi cung cấp tài liệu đó được thực hiện. .đến cùng của tội ác. làm hại Việt Nam.

Đối với hành vi điều tra nhằm làm lộ bí mật nhà nước ra nước ngoài thì tội phạm chấm dứt khi người phạm tội thực hiện hành vi làm lộ bí mật nhà nước. Tội gián điệp là tội phạm hình thức, tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm.

Mối liên quan giữa các tội phạm gián điệp

Mối liên quan giữa các tội phạm gián điệp gồm:

Mục tiêu hình sự: Tội gián điệp xâm phạm an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sức mạnh của hệ thống chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ thể của tội gián điệp có thể là người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam. Người nước ngoài có thể là người nước ngoài hoặc người từ Việt Nam có quốc tịch nước ngoài. Ví dụ, một người trong nước đã nhận một nhiệm vụ từ một tổ chức gián điệp nước ngoài, hoặc một người nước ngoài, hoặc một người đã được gửi về nước để thực hiện một nhiệm vụ do một tổ chức gián điệp nước ngoài chỉ đạo.

Tội gián điệp là loại tội phạm có cấu trúc hình thức và được coi là hoàn thành khi chủ thể nhận lời làm gián điệp hoặc khi chủ thể vào biên cương. Không phải tất cả các trường hợp vượt biên trái phép, trở về nhà và bị bắt ngay sau khi nhập cảnh đều là tội gián điệp. Cơ quan tiến hành tố tụng phải có đầy đủ tài liệu chứng minh rằng người đó đã chấp nhận đề nghị làm gián điệp cho một quốc gia cụ thể khi ở nước ngoài, hoặc không phải ai liên hệ với cơ quan tình báo đều là điệp viên cho người, cơ quan, tổ chức đó. Ngoài các hoạt động thu thập thông tin, một số cá nhân, tổ chức và tổ chức ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động xã hội bình thường với các cá nhân và tổ chức khác. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng cũng phải có tài liệu chứng minh bị cáo đồng ý làm gián điệp cho một người, nhóm hoặc tổ chức cụ thể ở nước ngoài và nếu không có tài liệu đó thì cấu thành tội gián điệp.

Hình phạt gián điệp hiện nay

Hình phạt gián điệp hiện nay là từ một năm đến năm năm tù. Luật cũng quy định các trường hợp không bị trừng phạt. Đó là trường hợp anh ta thừa nhận mình là gián điệp, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thú nhận và giải thích trung thực.

Tầm quan trọng trong việc xác định tội gián điệp

Tầm quan trọng trong việc xác định tội gián điệp trong luật hình sự được sử dụng chung để xác định giới hạn của hành vi nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia và để xác định xem một hành vi nào đó xâm phạm an ninh quốc gia có trực tiếp là đối tượng của loại tội phạm gián điệp hay không. Đặt nền tảng vững chắc để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Bài viết này cung cấp những thông tin liên quan về spy là gì và những đặc điểm pháp lý về loại hình tội phạm này. Hy vọng các bạn sẽ có nhiều thông tin hữu ích về chủ đề này. Đón xem nhiều bài viết trên trang Akinavn nữa nhé.

Xem thêm: Tiki trading là gì? Mua hàng tiki trading có lừa đảo không

Thắc mắc -